Politiske vitaminer – marts

Tilde Holch Duedahl

31/03/2024

Det var et af hovedbudskaberne på generalforsamlingen i Venstre i Aabenraa Kommuneforening fra Troels Lund Poulsen, som aflagde et besøg og vendte mange politiske emner. Det mest diskuterede emne var CO2 afgiften på landbruget, som fylder meget i vores landsdel.

Svarer-udvalget kom den 21. februar med tre forslag til en CO2 afgift, som jeg var glad for, at Troels kommenterede på. Det jeg hæftede mig ved var, at han pointerede at mange kun læste overskrifter, men at det var vigtigt at læse forslagene helt til bunds, for der stod ved dem alle, at de ikke måtte flytte arbejdspladser ud af landet og ej heller ødelægge det danske landbrugs konkurrenceevne i forhold til EU. 

Selvom dansk landbrug er i en rivende udvikling og nok et af de erhverv, der har udviklet sig mest de sidste 50 år, så kan vi ikke komme uden om en CO2 afgift, da der uden Venstre desværre allerede er et flertal herfor. Dermed er det vigtigt, at vi bliver ved forhandlingsbordet til den bitre ende for at gøre den så smidig som mulig, frem for at forlade forhandlingerne, som kan betyde “det værste” scenarie for dansk landbrug.

Når det nu ikke kan være anderledes, så er jeg glad for, at det er Troels der har skrevet stykket i regeringsgrundlaget omkring en CO2 afgift, at det er Stephanie Lose der sidder for enden af bordet ved disse forhandlinger, samt at landbrugets parter er med i en trepart, som arbejder på denne CO2 afgift.

Mit budskab til den enkelte landmand eller følgeerhverv; selvom vi helst var foruden denne afgift, så mener jeg ikke, vi kan have bedre forhandlingspartnere ved bordet.

Nu går vi snart ud af 1. kvartal i 2024 og selvom jeg har nået at nyde meget af februar måned med familien på en længere ferie, som vi har set frem til i flere år, så har jeg haft en masse at se til de sidste måneder.

Hvis ikke jeg passer mit arbejde eller deltager i politiske aktiviteter, så har jeg mange jern i ilden lokalt i den by jeg bor i, hvor jeg sammen med et unikt fællesskab af initiativrige borgere, kæmper for udvikling i landdistrikterne, som jeg mener, skal være attraktive for alle generationer. Pt. arbejder vi meget med klima og sammenhængende fællesskaber.

Jeg startede i februar med at mødes med min kredsbestyrelse og planlægge de næste måneder. I den efterfølgende weekend var jeg på Hovborg Kro til reception for at fejre Anni Mathiesen, som fyldte 60 år.

Februar og marts er gerne tiden for mange generalforsamlinger og gymnastikopvisninger, og begge dele har jeg deltaget i utallige af. Som frivillig flere steder, stor lokal interesse og en datter på et gymnastikhold, som har opvisninger fra januar til april, så er det “helt” normale forårstegn her i huset.

Jeg var i år så heldig at få lov at holde oplæg i et par af de lokale vælgerforeninger, hvor jeg gav mit syn på de sager, som jeg mener er vigtige venstre aftryk, hvad Venstre har opnået i denne regering indtil nu og hvad der arbejdes med i nærmeste fremtid og selvfølgelig hvad der ligger mig meget på hjerte. Det er altid givende for mig at komme ud og tale både til og med byerne og høre om, hvad der betyder noget for netop dem, selvom det for det meste giver mere arbejde med hjem.

Til generalforsamlingen i Venstres kommuneforening i Tønder Kommune havde vi besøg af Morten Dahlin, som trods sin barsel holdt ved aftalen og mødte op og gav sit syn på nogle aktuelle politiske emner, som bl.a. hans arbejde som minister for Byer og Landdistrikter, kirkeminister og minister for nordisk samarbejde.

Som landdistriktsminister, ja så er han en af de personer, som har fundet ud af, hvem jeg er, da mit hjerte banker for udvikling i landdistrikterne og der møder vi desværre alt for tit bureaukratiske barrierer. Det er ikke kun de erhvervsdrivendes udviklingsmuligheder som begrænses, men også de frivilliges arbejde i form af ulogiske regler, som sætter en stopper for selv de mindste ting. Regler og lovgivning, som nok er lavet af personer, som et fåtal af gange har været uden for de større byer, men her synes jeg dog, at Morten er lydhør og det sætter jeg stor pris på.

Selvom jeg valgte at trækkes stikket i længere tid i februar, så fik Radio4 alligevel fat i mig i palmernes skygge og overtalt mig til at lade mig interviewe omkring Jan E.s udtalelser omkring Eccos medarbejdere, som jeg må indrømme jeg blev noget forarget over.

Dog er det jo sådan i politik, at det er ok at være uenige, og inden jeg kom i radioen dagen efter, havde jeg dog også kontakt med Jan E., hvor vi var enige om, at være uenige i netop den sag. Hvad en virksomhed vælger at gøre internationalt, om det er Rusland eller andre lande man ikke bryder sig om, så kan det aldrig blive den enkelte ansattes ansvar, så jeg mente klart, at sammenligningen af Eccos medarbejdere som værnemagere bestemt ikke var på sin plads.

Nogle af de politiske emner, som der i denne periode har været fokus på, vil jeg gerne knytte lidt kommentarer til:

Organdonation

I starten af februar fremlagde regeringen et forslag om, at man automatisk skulle registreres som organdonor. Og selvom det for nogle godt kan virke voldsomt, så mener jeg, at det er ganske fornuftigt i og med at man på ethvert tidspunkt kan sige nej, man kan vælge hvilke organer man ønsker at donere og er man her ikke mere, så kan ens pårørende stadig sige nej, hvis man har givet tilladelse til det.

Det mener jeg netop, fordi jeg selv er en af dem der aldrig har fået tilmeldt mig før for ganske nyligt. Hvis mine børn eller min mand, den dag jeg ikke er her mere, føler det er for grænseoverskridende for dem, så har jeg valgt, at det er op til dem.

Det, der fik mig til at gøre det, er, at hvis jeg kan redde et menneskes liv, når jeg ikke er her mere, så vil jeg gerne det. Det kunne jo være en af mine egne kære, som stod i denne situation en dag, og så ville jeg prise mig lykkelig, hvis andre havde tænkt sådan.

Det er nu endelig blevet fremsat og besluttet, at tvillingeforældre fra 1. maj 2024 får 26 ugers ekstra barsel. Jeg tager virkelig hatten af for fler-børns forældre, hvor tålmodigheden virkelig sættes på prøve, når to hænder tit ikke nok til to børn.

Nu vil begge forældre kunne være hjemme hos børnene den første tid, så børnene får den rette nærhed og omsorg, som de har fortjent, ligesom alle andre børn.

Så kort sagt, det manglede da bare!

Dette tiltag for folkeskolerne er meget kærkomment. Men ledelserne skal lære at give slip, lægge mere ansvar over til lærerne og ikke mindst skal skolebestyrelserne involveres mere. Dertil lægges op til kortere skoledage, mindre tests og krav og i det hele taget en masse andre gode tiltag. Lige netop denne beslutning om at sætte skolerne fri, som giver en lang række muligheder for vores folkeskoler, glædes jeg rigtig meget ved.

– ud af det kom der et læserbrev i Jydske Vestkysten: 

https://tildeduedahl.dk/en-sejr-for-folkeskolen/

Nu ser jeg frem til hvad foråret byder på af aktiviteter, hvor der allerede er planlagt flere virksomhedsbesøg og deltagelse i flere større politiske arrangementer.

I ønskes alle en god påske!


De bedste hilsener
Tilde

Vil du støtte min kampagne, så vi i Tønder Kommune igen kan få en folkevalgt på Christiansborg

Tidligere indlæg

En sejr for folkeskolen

En sejr for folkeskolen

Læserbrev bragt i Jydske Vestkysten d. 24.3.2024 Som mor til 4 dejlige børn har jeg i mange år på helt tæt hold været vidne til en folkeskole, hvor der har været plads til forbedringer. Forbedringer som personale og elever gerne har villet have, men som har været...

Januar-hilsen fra Tilde

Januar-hilsen fra Tilde

Januar-hilsen fra Tilde Nu skriver kalenderen 2024, jeg har fået nydt jul og nytår med familie og venner og er mere end klar til, at aktiviteterne tikker ind i kalenderen. Januar måned har budt på mange spændende aktiviteter indenfor mange områder. Jeg startede mine...

Ja tak til “Lokalplejehjem” i Tønder Kommune

Ja tak til “Lokalplejehjem” i Tønder Kommune

Ja tak til "Lokalplejehjem" i Tønder Kommune Debatindlæg bragt i JV d. 22.1.24 Ønskerne til hvordan vi ønsker at leve livet, når vi bliver ældre, er forskelligt alt efter hvor i landet vi bor, hvad der er af traditioner i det område, hvor vi bor og hvem vi er som...