Landbrug

Tilde Holch Duedahl

05/10/2023

Vi skal være stolte af vores danske landbrug som producerer nogle af de mest miljøvenlige fødevarer i verden.

Hvis vi lukker dansk landbrug, så flytter vi bare produktionerne til udlandet, hvor de ikke er så miljøvenlige og ikke leverer den samme kvalitet, som danske landbrug gør . Så lad os hellere kæmpe for at de danske landbrug får bedre vilkår at arbejde under, for de vil faktisk gerne den grønne omstilling.

Vi skal derfor gøre det nemmere at være landmand og ikke nok med vi har en masse EU-regler, som de skal overholde, så overimplementere Danmark yderligere reglerne, så de færreste med egen hjælp kan finde rundt i lovgivningen.

Nogle af de ting vi skal have kigget på for at gøre forholdene mere optimale for landbruget er:

  • Kortere behandlingstid af arbejdstilladelser for ikke EU-borgere, hvem vi har mange af i landbruget
  • Vandingstillladelser
  • Brakregler, som Danmark igen har overimplementeret i forhold til EU
  • Understøtte landmændene teknologisk i deres fremtidige valg af klimatiltag
  • Vi skal udvikle dansk landbrug, ikke afvikle
  • Udtagning af lavbundsjorde

Der er kort sagt for mange snørklede regler og lovgivninger, som laver benspænd gang på gang for et landbrug, som faktisk har viljen og modet til den grønne omstilling. 

Lad os nu få noget mindre bureaukrati, undlade at skyde skylden på de forrige fødevareministre, men få noget handling bag ordene. Vi har brug for fornuft og forståelse for landbruget og se på, hvem de reelle syndere er, i stedet for altid at give landbruget skylden.

Debatten om hvorvidt at der kommer en C02 afgift på landbruget har bølget frem og tilbage. Co2 afgiften kommer. Det er derfor nu bla. op til Venstre, at sikre at Co2 afgiften bliver indført på den bedst tænkelige måde for landbruget. Det, mener jeg, at vi bedst gør ved at sidde med ved bordet og ikke stå uden for.

Derfor glæder det mig også, at Venstre sidder med ved regeringsbordet, når Co2 afgiften skal forhandles på plads. Og her er det værd at læse regeringsgrundlaget grundigt igennem.

I regeringsgrundlaget står det klart:

Vi skal producere fødevareprodukter af høj kvalitet og på en innovativ, bæredygtig
og mere klimavenlig måde. Dansk landbrug står allerede stærkt, når det gælder
grøn innovation. Det er regeringens ambition, at man fortsat skal udvikle – ikke
afvikle – den danske fødevareproduktion
. Afgiften skal udformes på en måde, hvor erhvervet understøttes, således at erhvervets konkurrenceevne ikke forringes, og der dermed ikke flyttes arbejdspladser ud af landet samlet set.

Venstre sidder med i regeringen og det er nu op til Venstre at holde fast i de aftaler, som blev indgået i regeringsgrundlaget, som klar siger, at der skal investeres i den grønne omstilling, fødevareproduktionen og dets konkurrenceforhold. Dansk fødevareproduktion skal være et eksempel til efterlevelse for andre landes omstilling af landbruget og der skal sikres, at produktionen ikke bare flyttes ud af landet.

Vil du støtte min kampagne, så vi i Tønder Kommune igen kan få en folkevalgt på Christiansborg

Tidligere indlæg

Politiske vitaminer – marts

Politiske vitaminer – marts

Co2 afgift må ikke koste arbejdspladser Det var et af hovedbudskaberne på generalforsamlingen i Venstre i Aabenraa Kommuneforening fra Troels Lund Poulsen, som aflagde et besøg og vendte mange politiske emner. Det mest diskuterede emne var CO2 afgiften på landbruget,...

En sejr for folkeskolen

En sejr for folkeskolen

Læserbrev bragt i Jydske Vestkysten d. 24.3.2024 Som mor til 4 dejlige børn har jeg i mange år på helt tæt hold været vidne til en folkeskole, hvor der har været plads til forbedringer. Forbedringer som personale og elever gerne har villet have, men som har været...

Januar-hilsen fra Tilde

Januar-hilsen fra Tilde

Januar-hilsen fra Tilde Nu skriver kalenderen 2024, jeg har fået nydt jul og nytår med familie og venner og er mere end klar til, at aktiviteterne tikker ind i kalenderen. Januar måned har budt på mange spændende aktiviteter indenfor mange områder. Jeg startede mine...